Konsorcjum projektu obejmuje pięciu partnerów z czterech krajów UE i składa się z samorządu lokalnego, ośrodka edukacji dorosłych, dwóch prywatnych firm szkoleniowych oraz firmy informatycznej działającej w zakresie oprogramowania. Partnerzy projektu mają odpowiednie doświadczenie i powiązania ze społecznością NEET, co pozwoli na realizację celów projektu. Celem konsorcjum jest znaczący spadek liczby młodych NEET poprzez oferowanie im lepszych szkoleń.

Kto jest kim w partnerstwie?

Teachsport Management Ltd. to MŚP z siedzibą w Londynie, która realizuje projekty szkoleniowe w całej południowo-wschodniej Anglii jest koordynatorem projektu. Teachsport oferuje szkolenia na temat zdrowego stylu życia dla młodych ludzi i pomaga młodym ludziom z różnych środowisk będącym w niekorzystnej sytuacji, aby ponownie angażować ich w społeczność i zwiększać ich poczucie własnej wartości i potencjał przywódczy. Firma realizuje programy szkoleniowe zaprojektowane aby pomóc młodym ludziom w zatrudnieniu. Teachsport ma uprawnienia od lokalnych władz do prowadzenia działań sportowych dla szkół i organizuje wydarzenia sportowe we współpracy ze szkołami podczas weekendów i wakacji. Podczas tych wydarzeń dzieci, nauczyciele i rodzice spotykają się i wspierają, budując wspólnotę, Teachsport dysponuje wykwalifikowanymi specjalistami ds. edukacji, trenerami, coachami i mentorami doświadczonymi w pracy z młodymi ludźmi na poziomie podstawowym
i średnim.

TEACHSPORT logo1

Kontakt: Ross Wlaker

Teachsport Management Ltd. (Head office)
208a Kent House Road
Beckenham
Kent
BR3 1JN
United Kingdom
www.teachsport.org

 

Sea Teach S.L. to hiszpańska spółka zarejestrowana w Port Cala D'or na Majorce (Hiszpania). Firma działa od ponad 14 lat - zarówno jako szkoła morska jak
i wypożyczalnia łodzi. Pomimo, że to spółka hiszpańska, Sea Teach prowadzi szkolenia uznawane przez Royal Yachting Association (RYA). RYA jest organizacją brytyjską, autoryzowaną przez rząd wydającą certyfikaty dla szkół morskich. Szkoła morska oferuje szeroki zakres szkoleń zawodowych i szkoleń dla dorosłych dla kursantów, którzy pochodzą z różnych krajów UE od 16 lat. Szkoła morska wcześniej współpracowała z trzema spośród czterech partnerów przy realizacji innych projektów, co sprawia że łatwo jest zintegrować się z zespołem projektu.

SeaTeach logo1

Kontakt: Michael John

Sea Teach S.L.
Port Petit 324
07660 Cala Dor
Islas Baleares
Spain
www.sea-teach.com

 

Lewisham Young Mayor to departament Rady Lewisham, wchodzącej w skład samorządu Londynu, odpowiedzialnej za administrację usługami społecznymi takimi jak szkoły, wywóz śmieci i utrzymanie dróg. Burmistrz Lewisham, Sir Steve Bullock, był jednym z pierwszych burmistrzów wybranych w Wielkiej Brutanii a jego wizja opiera się na współpracy z radą, organizacjami partnerskimi i indywidualnymi grupami w społeczności. "Program burmistrza dla NEET" jest darmową usługą dla młodych ludzi mieszkających na tym obszarze w wieku 16
i 19 lat, którzy nie kształcą się, nie szkolą i nie mają zatrudnienia (NEET). Program obejmuje realizację kursów uczących umiejętności podstawowych i kluczowych kompetencji w celu podnoszenia szans młodych ludzi na rynku pracy lub na powrót do edukacji. Program działa od 8 tygodni i obejmuje działania związane z budowaniem zespołu, wolontariat, tworzenie CV, techniki rozmów kwalifikacyjnych itd. Uczestnicy będą mieć okazję do zdobycia 15 certyfikatów AQA, Level 1 Sports Coaching Certificate oraz Level 2 Sports Coaching Certificate przydatnych we współpracy z młodymi ludźmi. "Program młodego burmistrza Lewisham" - Lewisham ma wieloletnie doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi, poprzez biuro młodzieżowe, sektor społeczności, współpracę z college'ami na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Burmistrz współpracuje z radą, której priorytety w zakresie wspierania młodych ludzi to:

• Wprowadzenie większej ilości staży i szkoleń dla NEET.
• Wsparcie dla społecznego biznesu, aby tworzyć więcej miejsc pracy dla NEET.

Young Mayor Logo

Kontakt: Malcolm Ball

Mayor's Office
Civic Suite
Catford Road
SE6 4RU
London
United Kingdom
www.lewisham.gov.uk

 

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) to pozarządowa organizacja non-profit założona 30.06.2004 przez przedsiębiorców, nauczycieli, pracowników akademickich oraz innych partnerów. CWEP posiada doświadczenie w organizacji kompleksowego wsparcia dla ludzi na różnym etapie życia, od dzieciństwa po podeszły wiek. Promuje przedsiębiorczość wśród młodych ludzi, w tym prowadzących już swój biznes. Stowarzyszenie wspiera też ofiary przemocy, nie tylko na poziomie informacyjnym, ale też na poziomie wsparcia materialnego. Zorganizowało liczne konferencje na ten temat na poziomie lokalnym i regionalnym. Poprzez organizację specjalnych szkoleń, CWEP pomaga młodym ludziom. Misją CWEP jest zwiększenie jakości edukacji i szkoleń w celu integracji wszystkich grup bez względu na płeć, wiek
i pochodzenie etniczne.

CWEP Logo1

Kontakt: Maciej Markowicz

Hoffmanowej 19
Rzeszów
Podkarpackie
35-016
Poland
www.cwep.eu