Efektywne szkolenia dla NEET
Projekt ET-NEETs jest finansowany z programu Erasmus+ KA 2 - Partnerstwa Strategiczne. Będzie realizowany od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2016. Zakończy się konferencją w Londynie, na którą zostaną zaproszone zainteresowane strony i będą mogły poznać wyniki realizacji projektu.

Photo 1

Jaki problem próbuje rozwiązać projekt
Problem, który projekt próbuje rozwiązać jest jednym z największych wyzwań obecnej polityki zatrudnienia UE, ponieważ 12,9% mieszkańców UE w wieku 15-24 lata jest bezrobotnych, co przekłada się na 5.5 mln młodych ludzi. To właśnie ci młodzi ludzie w największym stopniu odczuwają skutki kryzysu gospodarczego, który przekłada się na brak możliwości zatrudnienia. Często wywodzą się z dyskryminowanych środowisk i zaliczają się do NEET (bezrobotni, nie uczący się).

Rozwiązanie
Partnerstwo będzie współpracować z grupami docelowymi, oferując szkolenia dla NEET, a także będzie zbierać
i analizować dane w celu wsparcia wspólnych ram dla identyfikacji czynników pomiaru dobrego szkolenia. Rezultatem tych działań będzie wysokiej jakości efektywne szkolenie dostępne dla nauczycieli i trenerów, możliwe do wykorzystania podczas realizacji szkoleń dla NEET.

Platforma web

Programy szkoleniowe dla NEET obejmują różne elementy w celu uczenia kluczowych kompetencji oraz umiejętności podstawowych i są projektowane oraz realizowane przez samorządy, organizacje charytatywne i pozarządowe. W ramach projektu powstanie platforma web, która połączy organizacje szkoleniowe na różnych poziomach (lokalny, krajowy
i europejski), która umożliwi:

  • komunikację,
  • organizację wymiany i poszukiwania dobrych praktyk.

Pozwoli też użytkownikom na:

  • publikację i ewaluację metod szkoleniowych,
  • wspieranie w porównywaniu programów oferowanych przez inne organizacje używając narzędzia Matrix na platformie Web.

Photo 2Materiały szkoleniowe dla nauczycieli NEET
Zespół projektu stworzy dwa pilotażowe kursy szkoleniowe bazując na istniejących programach szkoleniowych oraz ich efektywności. Po fazie testowania zostanie stworzona finalna wersja kursu dla nauczycieli i trenerów NEET. Ten materiał szkoleniowy obejmie elementy, metody i techniki, które przetestowano i uznano za właściwe. Kursy dla nauczycieli NEET będą promować mobilność jako znaczący czynnik podwyższający efektywność kursów,
w szczególności dla NEET z dyskryminowanych środowisk.

Końcowa konferencja projektu
Projekt zakończy się konferencją w Londynie, na którą zostaną zaproszeni interesariusze, aby poznać pracę
i rezultaty osiągnięte podczas realizacji projektu.