CWEP Logo1

Sytuacja  młodych osób należących do grupy NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training) jest trudna, a badania (publikowane również na naszym profilu na FB) potwierdzają powagę sytuacji.

W ostatnich tygodniach zespół CWEP przeprowadził liczne rozmowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych, charytatywnych, instytucji szkoleniowych, a także z nauczycielami i trenerami, którzy zapewniają specjalistyczne szkolenie dla NEETS. Celem tych spotkań było poznanie głównych barier i  problemów w wymianie dobrych praktyk w zakresie pomocy NEETS, po między różnymi instytucjami. Tylko dokładne przeanalizowanie opinii fachowców, którzy na co dzień pomagają osobom NEET, pozwoli na przygotowanie  produktów projektu o odpowiedniej jakości.

Zgodnie z harmonogramem projektu, proces zabierania informacji będzie trwał do końca kwietnia br. następnie przedstawimy szczegółowy raport badawczy.