1 października 2015, we współpracy z Małopolską Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Tarnowie, przeprowadziliśmy rozmowy z osobami należącymi do grupy NEET zainteresowanymi wzięciem udziału w szkoleniu pilotażowym w Londynie, organizowanym przez Techsport – partnera projektu. Szkolenie to jest jednym z działań w projekcie ET-NEETs a tematyka szkolenia obejmuje: komunikację międzyludzką; zarzadzanie; umiejętności organizacyjne; różne aspekty społeczne i przedsiębiorczość. Uczestnikami szkoleń są młodzi ludzie należący do grupy NEET (osoby nie kształcące się, nie biorące udziału w szkoleniach i nie pracujące). Są to osoby, które nie kontynuują edukacji ( mogą to być studenci zaoczni), nie biorą udziału w szkoleniach zawodowych i nie pracują; w wieku do 24 lat i z poziomem znajomości języka angielskiego nie niższym niż B1.