Projekt ET-NEETs przebiega zgodnie z planem i w tym momencie większa część projektu została już zrealizowana. W ramach projektu prowadzone są dwa pilotażowe szkolenia dla osób z grupy NEET, jedno przez Teach Sport w Londynie a drugie przez Sea Teach na Majorce.

5 dniowe szkolenie dla osób z grupy NEET z Polski (CWEP), zostało przeprowadzone przez Teach Sport (koordynator projektu) w Londynie, w terminie 7-11 marca i obejmowało następujące moduły: komunikacja, umiejętności poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe i świadomość kulturowa. Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni i podsumowali szkolenie jako „wspaniały tydzień, pracowity i inspirujący”.

Obecnie trwa szkolenie PNT organizowane przez Sea Teach na Majorce. W 5 dniowym kursie biorą udział 4 osoby z grupy NEET z Lewisham, gdzie Sea Teach prowadzi szkolenia żeglarskie RYA, obejmujące również elementy pracy w sektorze morskim.

W ramach projektu powstaje promocyjny materiał wideo, który będzie dostępny dla wszystkich przedstawicieli grup docelowych i osób zainteresowanych projektem i tematyką szkoleń PNT.