W tym materiale wracamy do pilotażowego programu szkoleniowego z 2011, który był inspiracją dla projektu ET-NEET’s i powstałych w jego ramach materiałów szkoleniowych dla nauczycieli grup NEET. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu szkolenia z 2011 roku kształcili się, pracowali lub brali udział w innych szkoleniach.