Europejskie konsorcjum otrzymało środki na redukcję liczby NEET. - Listopad 2014

 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej pomaga zająć się problemem młodych ludzi NEET - Październik 2015

 

Projekt ET-NEET’s przykładem unikalnego podejścia do efektywnych szkoleń dla grupy NEETs - Czerwiec 2016

 

W ramach projektu ET-NEET’s powstała unikalna publikacja „Zestaw skutecznych narzędzi szkoleniowych” oraz zaplanowano dalsze działania - Sierpień 2016