CEES – polski partner pracuje nad warsztatami dla grup NEET

1 października 2015, we współpracy z Małopolską Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Tarnowie, przeprowadziliśmy rozmowy z osobami należącymi do grupy NEET zainteresowanymi wzięciem udziału w szkoleniu pilotażowym w Londynie, organizowanym przez Techsport – partnera projektu. Szkolenie to jest jednym z działań w projekcie ET-NEETs a tematyka szkolenia obejmuje: komunikację międzyludzką; zarzadzanie; umiejętności organizacyjne; różne aspekty społeczne i przedsiębiorczość. Uczestnikami szkoleń są młodzi ludzie należący do grupy NEET (osoby nie kształcące się, nie biorące udziału w szkoleniach i nie pracujące). Są to osoby, które nie kontynuują edukacji ( mogą to być studenci zaoczni), nie biorą udziału w szkoleniach zawodowych i nie pracują; w wieku do 24 lat i z poziomem znajomości języka angielskiego nie niższym niż B1.

Opublikowano wyniki kwestionariusza

Pragniemy poinformować, że wyniki ankiet przeprowadzonych w grupach docelowych A i B w ramach projektu ET-NEETs są już dostępne na stronie projektu, w zakładce rezultaty.

Obecnie trwa szczegółowa analiza i opracowanie danych.

Wyniki ankiet pomogą opracować program pilotażowy szkoleń dla grup NEET, które zostaną przeprowadzone na początku 2016 roku.

Więcej informacji na stronie:

http://www.et-neets.eu/results

Partnerzy spotkali się w Rzeszowie

Drugie spotkanie partnerów miało miejsce w Rzeszowie, w czerwcu. Poza analizą danych zebranych podczas badań, partnerzy dyskutowali na temat kursu dla młodzieży określanej mianem NEETs, który powstanie w ramach projektu i będzie oferowany młodym ludziom.

Wszyscy zgodzili się, że kurs powinien zawierać takie tematy jak: przywództwo, umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, zatrudnialność, włączenie, różnorodność barier życiowych oraz zdecydowanie przedsiębiorczość.

W ramach projektu, cztery młode osoby z Polski wyjadą na kurs do Londynu zorganizowany przez brytyjskiego partnera, a inne cztery osoby z Wielkiej Brytanii pojadą na kurs na Majorce, którego gospodarzem będzie partner Hiszpański. Rekrutacja uczestników w Polsce i Wielkiej Brytanii niedługo się rozpocznie.