Teachsport - Działania w ramach projektu ET-NEETS.

TEACHSPORT logo1

Zespół Teachsport pracował bardzo ciężko, aby uzyskać odpowiedzi na kwestionariusze. Od początku tego fantastycznego projektu ET-NEETS, zachęcano pracowników szkoleniowych Teachsport aby poszerzali swoje przemyślenia na temat treści i kontekstu naszego treningu. Obecnie jesteśmy w trakcie negocjacji z kilkoma podmiotami i agencjami działającymi na rzecz rozwoju szkoleń dla NEET w obszarach: młodych, którzy nie mają opieki i są niepełnosprawni. W najbliższym czasie umieścimy kilka zdjęć z pilotażowego kursu, który prowadzimy.

Czytaj więcej...

Projekt ET-NEETS – w mediach społecznościowych.

www

Starając się dotrzeć do jak największej liczby osób, organizacji, ET-NEETS jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie zespół projektowy dzieli się i prowadzi dyskusje na temat postępów w pracach nad projektem oraz interesujących artykułów i tematów związanych z NEETs w UE. Pojawiły się tematy takie jak „Nieformalna edukacja: rozwiązanie problemu?”, „Gwarancje dla młodych wyjaśnione”, „NEETs kontra młodzi bezrobotni – poznaj różnice” oraz wiele innych.

Czytaj więcej...