Dokument ten jest końcowym raportem zawierającym zbiór dobrych praktyk w zakresie skutecznych szkoleń dla osób z grupy NEET. Zbiór ten jest rezultatem badań i ewaluacji prowadzonych w ramach projektu ET-NEET’s. Po przeprowadzeniu badań i analizy danych w zakresie dobrych praktyk w obszarze szkoleń NEET w Europie, uzyskane informacje zostały szczegółowo omówione, zinterpretowane i przedstawione.

Dodatkowo, dokument pokazuje metodykę i techniki badań wykorzystane w tym procesie, jak również sposoby dotarcia do osób/organizacji zainteresowanych projektem. Poza tym w dokumencie znajdziemy sekcję poświęconą fazie testowania i ewaluacji, wraz z opisem skutecznych metod prowadzenia szkoleń, treściami szkoleniowymi oraz sposobami wykorzystania materiałów szkoleniowych w programach nauczania grup NEET. Sekcja ta w większości opiera się na dwóch pilotażowych kursach szkoleniowych dla osób z grupy NEET (PTN), opracowanych, dostarczonych i ocenionych w ramach projektu ET-NEETs.