Dokument ten obejmuje metodykę szkoleń, programy, moduły oraz efektywne połączenie tych elementów w formie zestawu narzędzi. Znajdziemy tam przegląd aktualnych dobrych praktyk, istotne studia przypadków wraz z przykładami efektywnych szkoleń. Ten zbiór materiałów szkoleniowych jest ‘gotowym do wykorzystania’ wzorem dla nauczycieli i organizacji szkolących osoby z grupy NEET. Wzór ten składa się z materiałów szkoleniowych podzielonych na poszczególne moduły przeznaczone na trwający 5 dni kurs.

Zobacz i odkryj nowe, ekscytujące podejście do szkoleń osób z grupy NEET w Europie.